Gedimino Bytauto parodos „Tinklas“ atidarymas

Praėjusį ketvirtadienį, 2015 05 14 dieną, „Novi Homines Galerijoje“ pradėta eksponuoti Gedimino Bytauto  grafikos darbų paroda „Tinklas“.

Vilniuje "Novi Homines Galerijoje" duris atvėrė Gedimino Bytauto grafikos darbų paroda „Tinklas"

Vilniuje “Novi Homines Galerijoje” duris atvėrė Gedimino Bytauto grafikos darbų paroda „Tinklas”

Gediminas Bytautas – jaunas menininkas, gyvenantis ir kuriantis Kretingos rajone, Klibių kaime. Jis yra ne tik dailininkas, bet ir poetas, muzikantas, filosofas, kaip pats sako – universalus meta postmodernistas. Parodos „Tinklas“ atidarymo metu G. Bytautas ne tik pristatė savo grafikos darbus, bet ir skaitė poeziją iš savo trečiosios poezijos knygos – „Melancholijos“. Taip pat parodos atidarymo svečius džiugino muzika iš Gedimino Bytauto pirmojo muzikos albumo „Nonexistence of Existence“ (2013).

Parodos „Tinklas" atidarymo metu G. Bytautas ne tik pristatė savo grafikos darbus, bet ir skaitė poeziją iš savo trečiosios poezijos knygos – „Melancholijos“.

Parodos „Tinklas” atidarymo metu G. Bytautas ne tik pristatė savo grafikos darbus, bet ir skaitė poeziją iš savo trečiosios poezijos knygos – „Melancholijos“.

Parodą inicijavo ir finansavo Aivaras Daukantas, teisininkas-verslininkas, kilęs iš Kretingos, aktyviai remiantis gabius moksleivius ir kūrėjus, organizuojantis renginius meno, sporto, švietimo srityje.

Parodą inicijavo ir finansavo Aivaras Daukantas, teisininkas-verslininkas, kilęs iš Kretingos, aktyviai remiantis gabius moksleivius ir kūrėjus, organizuojantis renginius meno, sporto, švietimo srityje. Parodą kuruoja Asociacijos "Novi Homines" savanorės: Virginija, Diana, Miglė, vadovė Ieva Jasaitytė.

Parodą inicijavo ir finansavo Aivaras Daukantas, teisininkas-verslininkas, kilęs iš Kretingos, aktyviai remiantis gabius moksleivius ir kūrėjus, organizuojantis renginius meno, sporto, švietimo srityje. Parodą kuruoja Asociacijos “Novi Homines” savanorės: Virginija, Diana, Miglė, vadovė Ieva Jasaitytė.

Gediminas Bytautas – aktyvus menininkas, jis jau yra išleidęs poezijos knygas „Mano paties evangelija“ (2007) ir „Už stiklo sienų“ (2011), dabar dirba prie savo pirmosios filosofinės knygos „Esatis viena esybe arčiau nieko aliuzijos“ ir antrojo muzikos albumo „World will disappear“. Parodos metu galima ne tik apžiūrėti G. Bytauto grafikos darbus, poezijos knygas, bet ir juos įsigyti.

Parodos metu galima ne tik apžiūrėti G. Bytauto grafikos darbus, poezijos knygas, bet ir juos įsigyti.

Parodos metu galima ne tik apžiūrėti G. Bytauto grafikos darbus, poezijos knygas, bet ir juos įsigyti.

Parodoje eksponuojama grafika ir tapyba – savita, abstrakti ir visuomet – su pasislėpusia filosofine mintimi. Apie parodos „Tinklas“ darbus autorius sako: „Trumpai tariant, tapau trancendencijas“ ir plačiau pakomentuoja: „Šie paveikslai – šios transcendencijos tampa lyg langai į mažytes meta visatas, mūsų visatai vizualiai rodančias savo gyvybę, savo būdą. Protas savyje pranyksta kaip proto suverenumo principas, kalbant ne apie valstybes, ar socialines žmonių grupes, bet apie pavienį individą, nepriklausomai, nuo prieš tai paminėtų objektų. Šis proto suverenumo principas kaip proto savyje pranykimas, nerodo proto beprotystės, ar kitokios patologinės sematikos. Tai tarsi paties proto, kaip jo savaime įtranscendentinimas į save. Šioje vietoje tarsi atsiveria dvi sąmonės kryptys: sąmonė, kurią paprastai ir dirbtinai vadiname tikruoju suvokimu, kitaip sakant realiu, bei antroji – transcendentiška sąmonė. Šios dvi sąmonės gali būti (nebūtiškąja prasme) viename prote, viename individe, vienoje plotmėje, kurią iš pirmo žvilgsnio pavadintume realiąja, tačiau šios dvi sąmonės susijungusios tarsi paraleliai į vieną, sudaro trečiąją sąmonės plotmę. Transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje išnyksta „realiosios“ sąmonės plotmės laikas, bei kūniškumas. Šiai sąmonės plotmei, skirtingai nuo pirmųjų dviejų, būdingas proto savęs įtranscendentinimas per save patį. Jeigu Transcendentiškoje sąmonės plotmoje žvelgiame į transcendencijas iš „realiosios“ ne transcendentiškos sąmonės plotmės, tai transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje protas žvelgia į transcendencijas pats būdamas transcendencija. Laikas šioje plotmėje tik sąlyginis, todėl įmanomos manipuliacijos „realiosios“ sąmonės plotmės laikiškumu. Tiksliau tariant, kadangi laikas tik sąlyginis ir tik tariamas, įmanomi sąmonės persikėlimai tariamo laiko atžvilgiu į betkurį tariamą laiką, žvelgiant iš „realiosios“ sąmonės plotmės. Transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje „realiosios“ sąmonės laikas kaip laikas neegzistuoja.“

Taip pat parodos atidarymo svečius džiugino muzika iš Gedimino Bytauto pirmojo muzikos albumo „Nonexistence of Existence“ (2013).

Taip pat parodos atidarymo svečius džiugino muzika iš Gedimino Bytauto pirmojo muzikos albumo „Nonexistence of Existence“ (2013).

Darbai gimsta būtent šioje transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje. Tai, tarsi, kelionė po kitas transcendencijas, po kitas dimensijas, vienu metu jau būnant transcendencijoje, kurią „realusis“ žmogus pavadintų – „realiuoju žmogiškumu“. Šios transcendencijos jungiasi viena su kita į tinklą. Transcenduojantis „aš“ pastebi kitas gyvybės formas, judesį, aplinką. Ir galiausiai, pats tampa šio tinklo dalimi, vien dėl savo žvelgimo į jas jungties. Darbai gimsta kaip atvaizdas realiąjai plotmei“.

Apie parodos „Tinklas“ darbus autorius sako: „Trumpai tariant, tapau trancendencijas“ ir plačiau pakomentuoja: „Šie paveikslai - šios transcendencijos tampa lyg langai į mažytes meta visatas, mūsų visatai vizualiai rodančias savo gyvybę, savo būdą.“

Apie parodos „Tinklas“ darbus autorius sako: „Trumpai tariant, tapau trancendencijas“ ir plačiau pakomentuoja: „Šie paveikslai – šios transcendencijos tampa lyg langai į mažytes meta visatas, mūsų visatai vizualiai rodančias savo gyvybę, savo būdą.“

 

Turėdami klausimų ar pasiūlymų ir norėdami susisiekti su darbų autoriumi Gediminu Bytautu, galite parašyti žinutę el.paštu: meninesiela@gmail.com , arba paskambinti numeriu: +37069908228. Dėl organizacinių, administracinių klausimų prašome kreiptis į parodos organizatorius Asociaciją „Novi Homines“ elektroniniu paštu info@novihomines.lt arba telefonu +37060516804. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos ir parodos atidarymo:

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. "Novi Homines Galerijoje" adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas.  Įėjimas nemokamas.

Akimirkos iš parodos „Tinklas“ atidarymo. Darbus galima apžiūrėti darbo dienomis 10.00-18.00 val. “Novi Homines Galerijoje” adresu Klaipėdos g. 6, 4 aukštas. Įėjimas nemokamas.

Parodos akimirkos.

Parodos akimirkos.

Categorized: Galerija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>