Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2014 m. kovo 31 d. Asociacija „Novi Homines“ pasirašė  sutartį su Kauno tardymo izoliatoriumi. Sutartyje numatyta bendradarbiauti įgyvendinant projektus, susijusius su Kauno tardymo izoliatoriaus suimtųjų ir nuteistųjų socialine reabilitacija, įtraukimu į visuomeninę veiklą, suimtųjų ir nuteistųjų užimtumu, naujų darbo įgūdžių formavimu, gyvenimo sąlygų gerinimu, Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojų švietimu.

2014 m. balandžio 16 d. vykdant bendradarbiavimo sutartį, „Novi Homines“ teisininkas Aivaras Daukantas Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojams pravedė mokymus tema „Asmens duomenų teisinė apsauga“.

Aivaras Daukantas Kauno Tardymo izoliatoriaus darbuotojams skaito pranešimą apie asmens duomenų teisinę apsaugą

Aivaras Daukantas Kauno Tardymo izoliatoriaus darbuotojams skaito pranešimą apie asmens duomenų teisinę apsaugą

NH - TI 2014 04 16Bendrai vykdoma veikla skatins socialinių grupių integraciją, užimtumą, pilietiškos visuomenės kūrimąsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>