Pasvalio JPM: prokuras, advokatas, teismas

2016-02-22 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės 
prokuratūroje (Pasvalio miesto) buvo organizuotas prokuratūros 
darbuotojų susitikimas su Petro Vileišio gimnazijos mokiniais. 
Susitikimą organizavo Panevėžio apskr. VPK Pasvalio r. PK VPS PP 
vyresnioji specialistė Jurgita Packevičienė pagal Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato ir asociacijos „Novihomines" 
pasirašyto projekto „Jaunųjų policininkų mokyklėlė“ planą. Šis 
susitikimas su projekto dalyviais buvo organizuotas siekiant mokinius 
supažindinti su prokuratūros, kaip teisėsaugos institucijos veikla, 
prokūroro profesija.
Baudžiamosios atsakomybės paskaita

Baudžiamosios atsakomybės paskaita

Advokato paskaita

Advokato paskaita

Susitikimo su mokiniais metu Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio 
apylinkės prokuratūroje Vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Rūta Grušienė 
mokiniams parodė prokuratūros patalpas, supažindino su prokuratūros 
struktūra, pademonstravo teismo posėdžio metu prokurorui privalomas 
dėvėti regalijas-manatiją, kaklaraištį bei ženklą. Vyriausiojo prokuroro 
pavaduotoja, pasakojo apie prokuratūros veiklą, ikiteisminio tyrimo 
organizavimą ir vadovavimą, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklos 
kontrolę, valstybinio kaltinimo palaikymą baudžiamosiose bylose, 
nuosprendžių vykdymo kontrolę. Prokurorė Ieva Rondomanskaitė papasakojo 
apie nepilnamečių teises ir pareigas baudžiamųjų bylų procese, jų 
baudžiamosios atsakomybės ypatumus. Prokuroras Mantas Jurkėnas daugiau 
papasakojo apie baudžiamųjų bylų susijusių su nusikaltimais dėl 
narkotinių medžiagų neteisėto laikymo ar platinimo ypatumus, atkreipė 
jaunuolių dėmesį į tai, kad tokie nusikaltimai dažniausiai yra 
klasifikuojami kaip sunkūs ir labai sunkus ir net pirmą kartą 
nusikaltusiems nepilnamečiams už tokius nusikaltimus gresia realus 
laisvės atėmimas. Prokūrorai taip pat papasakojo apie tai kuo įdomus ir 
sunkus jų darbas, apie savo darbo kasdienybę, atsakinėjo į jaunuolių 
klausimus, skatino juos susidūrus su nusikalstama veika daugiau domėtis 
baudžiamuoju procesu.

2016-01-25 Pasvalio rajono apylinkės teisme buvo organizuotas teismo 
darbuotojų susitikimas su Petro Vileišio gimnazijos mokiniais. 
Susitikimą organizavo Panevėžio apskr. VPK Pasvalio r. PK VPS PP 
vyresnioji specialistė Jurgita Packevičienė pagal Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato ir asociacijos „Novihomines" 
pasirašyto projekto „Jaunųjų policininkų mokyklėlė“ planą. Šis 
susitikimas su projekto dalyviais buvo organizuotas siekiant mokinius 
supažindinti su teismo, kaip teisėsaugos institucijos veikla, teisininko 
profesija.

Susitikimo su mokiniais metu Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjo 
padėjėja ir atstovė ryšiams su visuomene Dalia Bartkevičienė mokiniams 
surengė ekskursiją po teismo pastatą, parodė civilinių ir baudžiamųjų 
bylų nagrinėjimo sales, teisėjų kabinetus, kuriuose gali būti 
nagrinėjamos administracinių teisės pažeidimų bylos, liudytojų kambarį, 
laikino sulaikymo kameras, archyvo patalpas.

Baudžiamųjų bylų salėje gimnazistai dalyvavo improvizuotame teismo 
posėdyje, turėjo galimybę pabandyti atsisėsti į teisėjo kėdę, taip pat 
pasijausti kaltinamaisiais kaltinamųjų bei kitų procesų dalyvių vietose. 
Archyvo patalpose Pasvalio rajono apylinkės teismo archyvarė Liudmila 
Bajariūnienė mokiniams papasakojo kuo skiriasi popierinė byla nuo 
elektroninės bylos, kokia šių dokumento archyvavimo tvarka, apie 
įdomesnius savo darbo archyve įvykius ir ypatumus. Dalia Bartkevičienė 
mokiniams papasakojo apie Pasvalio rajono apylinkės pastato istoriją, 
teismo veiklą, parodė privalomus teismo salės atributus, Lietuvos 
respublikos herbą ir vėliavą, teisėjo regalijas mantiją ir grandinę su 
teisėjo ženklu, taip pat teisingumo simbolį – graikų teisingumo deivės 
Temidės statulėlę, patikrino moksleivių žinias apie Temidės laikomų 
simbolių kalavijo, svarstyklių ir raiščio ant akių reikšmę.

2016-01-25 Pasvalio rajono apylinkės teisme buvo organizuotas teismo 
darbuotojų susitikimas su Petro Vileišio gimnazijos mokiniais. 
Susitikimą organizavo Panevėžio apskr. VPK Pasvalio r. PK VPS PP 
vyresnioji specialistė Jurgita Packevičienė pagal Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato ir asociacijos „Novihomines" 
pasirašyto projekto „Jaunųjų policininkų mokyklėlė“ planą. Šis 
susitikimas su projekto dalyviais buvo organizuotas siekiant mokinius 
supažindinti su teismo, kaip teisėsaugos institucijos veikla, teisininko 
profesija.

Susitikimo su mokiniais metu Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjo 
padėjėja ir atstovė ryšiams su visuomene Dalia Bartkevičienė mokiniams 
surengė ekskursiją po teismo pastatą, parodė civilinių ir baudžiamųjų 
bylų nagrinėjimo sales, teisėjų kabinetus, kuriuose gali būti 
nagrinėjamos administracinių teisės pažeidimų bylos, liudytojų kambarį, 
laikino sulaikymo kameras, archyvo patalpas.

Baudžiamųjų bylų salėje gimnazistai dalyvavo improvizuotame teismo 
posėdyje, turėjo galimybę pabandyti atsisėsti į teisėjo kėdę, taip pat 
pasijausti kaltinamaisiais kaltinamųjų bei kitų procesų dalyvių vietose. 
Archyvo patalpose Pasvalio rajono apylinkės teismo archyvarė Liudmila 
Bajariūnienė mokiniams papasakojo kuo skiriasi popierinė byla nuo 
elektroninės bylos, kokia šių dokumento archyvavimo tvarka, apie 
įdomesnius savo darbo archyve įvykius ir ypatumus. Dalia Bartkevičienė 
mokiniams papasakojo apie Pasvalio rajono apylinkės pastato istoriją, 
teismo veiklą, parodė privalomus teismo salės atributus, Lietuvos 
respublikos herbą ir vėliavą, teisėjo regalijas mantiją ir grandinę su 
teisėjo ženklu, taip pat teisingumo simbolį – graikų teisingumo deivės 
Temidės statulėlę, patikrino moksleivių žinias apie Temidės laikomų 
simbolių kalavijo, svarstyklių ir raiščio ant akių reikšmę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>